Çalışma Bölge ve Saatleri Esnek Mesai Aile Hekimliği Ana Çocuk Sağlığı Sağlık Bilgileri Hizmet Standartları Hizmetlerimiz Dumansız Hava Sahası
 
     
 

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE

ESNEK MESAİ UYGULAMALARI

     Bilindiği üzere 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazetede Aile Hekimliği Uygulama

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.

     Bu doğrultuda esnek mesai uygulaması, "Birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı

merkezlerinde gruplandırılan her aile hekimliği birimi tarafından haftada asgari 3 saat esnek mesai

uygulaması yapılmaktadır, (gruplandırılmış 5 birime kadar aile hekimliği biriminin bulunduğu aile

sağlığı merkezlerinde esnek mesai saatleri farklı zamanlarda planlanır ancak gruplandırılmış birim

sayısının 5 ve üzerinde olması halinde ise aile sağlığı merkezi haftalık en az 55 saat açık kalacak

şekilde planlama yapılır)"  şeklinde değiştirilmiştir.